Jeugdvereniging

Jeugdvereniging ‘t Zoeklicht

De jeugdvereniging ’t Zoeklicht is in maart 2009 begonnen om één keer in de maand op zaterdagavond bij elkaar te komen met jongeren vanaf het voortgezet onderwijs. Meestal bestaat zo’n avond uit twee gedeelten. Voor de pauze het bezinnende gedeelte met Bijbellezen en een inleiding door de jongeren zelf, door de leiding of soms door een spreker over een bepaald onderwerp. Vaak is de inleiding een actueel onderwerp. Na de pauze is er tijd van ontspanning, om met elkaar te praten en gezamenlijk een spel te doen. Er zijn ook avonden waarop we met elkaar weggaan, zoals een dropping, etc. Het doel van ‘t Zoeklicht is om de jongelui een zinvolle en gezellige zaterdagavond te geven.

 

Leiding jeugdvereniging ‘t Zoeklicht

W. Slappendel (contactpersoon) 0182 – 60 48 31
Mw. A. Verdoold 0180 – 31 61 69