Studiekring

Studiekring “Calvijn”

De studiekring “Calvijn” is ontstaan uit de mannenvereniging. Op initiatief van Ds. van Tilburg, kort na zijn komst in Waddinxveen, verdiepten een tiental mannen zich met enige regelmaat in personen uit de Kerkgeschiedenis, hun leven en hun werken. Later toonden ook anderen zich geïnteresseerd in de onderwerpen die ter sprake kwamen. Daarop werd de mannenvereniging voortgezet onder de naam: ouderencatechisatie of studiekring.

Sinds september 2011 wordt de Institutie van Johannes Calvijn, in z’n geheel, behandeld. Dit gebeurt door middel van vragen, die thuis worden gemaakt en vervolgens op de bijeenkomsten gezamenlijk worden besproken. Voorafgaand aan het bespreken van de vragen wordt door één van de deelnemers (op vrijwillige basis) een inleiding gehouden. De samenstelling van de groep is gemengd. Mannen en vrouwen, jong en oud, wél en níet tot onze gemeente behorend.

 

Welkom!

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs! Maar wat meer is! Hoe belangrijk en nuttig is het om ons te verdiepen in Gods Woord en de geschriften die daarop gegrond zijn. Om dit te benadrukken een citaat uit een inleiding over “het geloof”. “De inhoud van het geloof bestaat uit kennis, toestemmen en vertrouwen”.

 

Wanneer

Studiekring ‘Calvijn’ komt ongeveer eens in de 3 à 4 weken, op zaterdagmorgen van 8:30 tot 9:45 uur bij elkaar. De data worden opgenomen in de Kerkbode. U kunt ook contact opnemen met onze predikant.

 

Contactpersoon Studiekring ‘Calvijn’:

Ds. J.G. van Tilburg 0182 – 61 88 64