Welkom

— Belangrijke mededeling —

Vanwege de ernst van de situatie rondom het coronavirus hebben we als kerkenraad en kerkvoogdij moeten besluiten om tijdens onze kerkdiensten – tot nader bericht – het aantal kerkgangers te beperken tot het meest noodzakelijke. Dat zijn de predikant, een ouderling en een diaken. Uitsluitend in rouw- en trouwdiensten worden maximaal 25 kerkgangers toegelaten. Dat is een ingrijpende beslissing, maar de grote nood van onze tijd dringt ons daartoe.

De kerkdiensten zijn via internet te volgen, via deze link.

De aanvangstijden van de kerkdiensten kunt u vinden via deze link.

Vanwege de open uitzendingen en AVG noemen we geen namen meer van gemeenteleden in de voorbeden.
Doordat er geen collectes meer gehouden kunnen worden kunt u uw liefdegaven overmaken op:

  • NL26 RABO 0141 0661 05 t.n.v. HHG Dorpstraat Diaconie met vermelding van uw doel: Diaconie en Zending.
  • NL74 RABO 0386 8394 76 t.n.v. HHG Dorpstraat Kerkvoogdij met vermelding van uw doel: Kerkvoogdij en Pastoraat.

 

kerk voorzijde

Wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen ‘Dorpstraat’

Wij nodigen u van harte uit om onze kerkdiensten te bezoeken. U bent van harte welkom! De aanvangstijden van de kerkdiensten kunt u vinden onder het kopje ‘Agenda’.

Via deze website willen wij u van informatie voorzien over onze gemeente.

De Hersteld Hervormde Gemeente van Waddinxveen ‘Dorpstraat’ is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Meer informatie over de Hersteld Hervormde Kerk kunt u vinden door hier te klikken.