Welkom

— Belangrijke mededeling —

Met ingang van 1 juni zijn de overheidsmaatregelen rondom het coronavirus versoepeld en mogen er naast de noodzakelijk aanwezige personen (predikant, ouderling, diaken, kerkvoogd, koster, organist, BHV-er, technisch medewerker), 30 personen de kerkdiensten bijwonen.
Hoewel het niet gastvrij staat heeft de kerkenraad besloten dat op zondag de diensten voorlopig alleen bezocht kunnen worden door de eigen gemeenteleden die zich daarvoor hebben opgegeven en daarvoor zijn uitgenodigd.
Voor de kerkdiensten op woensdagavond geldt een uitzondering. De overgebleven vrije plaatsen komen beschikbaar voor gasten. U kun zich opgeven via de link hieronder. Alleen als er plaats is ontvangt u een uitnodiging om de kerkdienst bij te wonen. Hierbij hanteren we de volgorde van binnenkomst van de opgaven.

Opgeven voor de woensdagavonddienst, gebruik deze link.

De kerkdiensten blijven via internet te volgen, via deze link.

De aanvangstijden van de kerkdiensten kunt u vinden via deze link.

Vanwege de open uitzendingen en AVG noemen we geen namen meer van gemeenteleden in de voorbeden.
Doordat er geen collectes meer gehouden kunnen worden kunt u uw liefdegaven overmaken op:

  • NL26 RABO 0141 0661 05 t.n.v. HHG Dorpstraat Diaconie met vermelding van uw doel: Diaconie en Zending.
  • NL74 RABO 0386 8394 76 t.n.v. HHG Dorpstraat Kerkvoogdij met vermelding van uw doel: Kerkvoogdij en Pastoraat.

 

kerk voorzijde

Wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen ‘Dorpstraat’

Wij nodigen u van harte uit om onze kerkdiensten te bezoeken. U bent van harte welkom! De aanvangstijden van de kerkdiensten kunt u vinden onder het kopje ‘Agenda’.

Via deze website willen wij u van informatie voorzien over onze gemeente.

De Hersteld Hervormde Gemeente van Waddinxveen ‘Dorpstraat’ is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Meer informatie over de Hersteld Hervormde Kerk kunt u vinden door hier te klikken.