Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging “Helpende Handen”

Reeds jaren kent onze gemeente een vrouwenvereniging met de naam “Helpende Handen”. De vereniging is opgezet met het doel de onderlinge band te verstevigen en bezig te zijn met de belangen van onze medemens. Om de 2 weken komt men op dinsdagavond bij elkaar; we beginnen om kwart voor acht en eindigen om half tien.

De invulling van de avond ziet er ongeveer zo uit: er wordt een hoofdstuk gelezen uit de Bijbel, daarna een gebed en vervolgens zingen we een Psalm. Opening door de voorzitter en zo nodig worden er mededelingen gedaan. Dan is er een koffiepauze waarin gezellig gekletst en wat bijgepraat wordt. Tegelijkertijd wordt er gehandwerkt (onder andere truien, mutsen en dekens voor Roemenië), kaarten gemaakt en dergelijke. Na de koffie wordt er uit een passend boek voorgelezen. We sluiten de avond af met het lezen uit een dagboek met bijbehorend Bijbelgedeelte, daarna zingen we nog een Psalm en eindigen we met dankgebed.

Wat doen we nog meer? We ondersteunen de Bijbelclub in Roemenië met een maandelijkse bijdrage. We bezoeken bejaarden en als ze jarig zijn brengen we een bezoekje. Ook worden er kaarten verstuurd voor jubilea, geboortes en dergelijke.

Aan het einde van het jaar, half december, houden we een gezamenlijke maaltijd. Dit doen we ook aan het einde van het seizoen (half juni). D.V. midden september vangt de vereniging weer aan.

 

Contactpersonen Vrouwenvereniging ‘Helpende Handen’

 Mw. W. Rademaker  0182 – 63 51 53