Oud papier

Oud papier

In veel plaatsen, ook in Waddinxveen, is er door de plaatselijke Gemeente een container geplaatst voor de inzameling van oud papier. Desalniettemin brengt het verzamelen van oud papier nog altijd geld op. Enerzijds de prijs per kilo die de handelaar, de heer D. Metselaar, daarvoor betaalt en anderzijds door een subsidie die de gemeente Waddinxveen hiervoor verstrekt. De bedragen zijn niet hoog, maar het spreekwoord zegt: Vele kleintjes maken één grote.

De opbrengst is ten bate van de beide HHG gemeenten in Waddinxveen.

Verzameladres:

D. Metselaar
Onderweg 35-37
2742 LA Waddinxveen
Tel.: 0182 – 61 88 53

Graag hierbij vermelden dat het voor de kerk aan de Dorpstraat is. Dan weten ze genoeg.