Catechisaties

Catechisatie of catechese is de benaming voor het onderwijs in de geloofsleer dat, als voorbereiding op de openbare belijdenis, wordt gegeven aan de jongeren van de kerk.

Deze catechisatie begint zo vanaf groep 8 en duurt tot de jongeren de geloofsbelijdenis hebben afgelegd.

Het catechetisch onderwijs wordt in onze gemeente gegeven door onze predikant en een ouderling.

Op dit moment zijn er de volgende groepen:

Groep I op maandagavond van 19:00 tot 19:45 uur; leeftijdsgroep van 11 t/m 15 jaar.
Groep II op maandagavond van 20:00 tot 20:45 uur; leeftijdsgroep vanaf 16 jaar.

Belijdeniscatechisatie: in overleg met de predikant en tijdens vacante periodes in overleg en bij de consulent.