Catechisaties

Catechisatie of catechese is de benaming voor het onderwijs in de geloofsleer dat, als voorbereiding op de openbare belijdenis, wordt gegeven aan de jongeren van de kerk.

Deze catechisatie begint zo vanaf groep 8 en duurt tot de jongeren de geloofsbelijdenis hebben afgelegd.

Het catechetisch onderwijs wordt in onze gemeente gegeven door een pastoraal medewerker.

Belijdeniscatechisatie: in overleg met de predikant en tijdens vacante periodes in overleg met de consulent.