Kerkenraad

Het bestuur van de gemeente ligt in de dienende leiding van de kerkenraad.