Kerkenraad

Het bestuur van de gemeente ligt in de dienende leiding van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit de predikant, de ouderlingen en diakenen.

 

Predikant (vacant)
Consulent Ds. G. Kater
Ouderling Vacature
Ouderling C. Rademaker 0182 – 63 83 64 scriba, 2e voorzitter, 1e contactpersoon pastoraat
Diaken C.P.W. van den Berg 0182 Р61 27 63 2e  scriba kerkenraad, scriba diaconie,
penningmeester diaconie
Diaken H. Rademaker 0182 – 63 51 53 voorzitter diaconie, lid Evangelisatiecommissie
Waddinxveen, coördinator bezoekwerk
Diaken Vacature