Kerkenraad

Het bestuur van de gemeente ligt in de dienende leiding van de kerkenraad.
De kerkenraad bestaat uit de predikant, de ouderlingen en diakenen.

Predikant Ds. D. Heemskerk 0577 – 45 98 08 predikant, bijstand in het pastoraat, catechese
Ouderling C. Rademaker 0182 – 63 83 64 scriba, 2e voorzitter, 1e contactpersoon pastoraat
Ouderling Vacature
Diaken J. Breukel 0182 – 74 80 14 2e scriba kerkenraad, penningmeester diaconie
Diaken H. Rademaker 0182 – 63 51 53 voorzitter diaconie, lid Evangelisatiecommissie Waddinxveen, coördinator bezoekwerk
Diaken Vacature