Kerkenraad

Het bestuur van de gemeente ligt in de dienende leiding van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit de predikant, de ouderlingen en diakenen.

Predikant (vacant)    
Consulent Ds. B. Reinders    
Ouderling C. Rademaker 0182 – 63 83 64 scriba, 2e voorzitter, 1e contactpersoon pastoraat
Ouderling Vacature
Diaken C.P.W. van den Berg 0182 – 61 27 63 2e  scriba kerkenraad, scriba diaconie,
penningmeester diaconie
Diaken H. Rademaker 0182 – 63 51 53 voorzitter diaconie, lid Evangelisatiecommissie
Waddinxveen, coördinator bezoekwerk
Diaken Vacature