Zondagsschool

Zondagsschool “Samuël”

Eens sprak de Heere Jezus: “Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet, want derzulken is het Koninkrijk Gods.” (Lucas 18:16b). Alle kinderen van 4 -11 jaar zijn van harte welkom op onze zondagsschool! Op zondagsschool luisteren we samen naar een Bijbelvertelling en we zingen en leren Psalmversjes. Waardevol en bijzonder om ook als kinderen iedere twee weken zo samen de Heere te zoeken en rondom Zijn geopende Woord bij elkaar te komen!

 

Wanneer

Op zondag 1 keer in de twee weken, na de morgendienst, van +/- 11:15 tot 12:00 uur.

 

Invulling

Er wordt een Bijbelse geschiedenis verteld aan de hand van een rooster en door alle kinderen een Psalm geleerd, de kinderen vanaf groep vier leren ook een tekst.

 

Verdere activiteiten

Eén keer per jaar houden we met de kinderen, ouders en gemeenteleden een bijeenkomst om het Kerstfeest te vieren. Elk jaar halen we geld op voor een bepaalde stichting. We sluiten het jaar af met de kinderen en de ouders. Eventueel overhandigen we deze avond het gespaarde geld aan de desbetreffende stichting. Ook wordt er vóór de zomervakantie een spelletjesmiddag georganiseerd.

 

Hoe kunt u kind aanmelden voor zondagsschool?

Denkt u dat uw kind er aan toe is om te komen? U kunt uw kind opgeven bij de contactpersoon van de zondagsschool. Bij hem / haar kunt u ook terecht voor vragen, opmerkingen en dergelijke over het reilen en zeilen van de zondagsschool.

 

Zondagsschoolleiding

Mw. J. Breukel  
Mw. H.R. Hofman
Dhr. H. Rademaker  
Mw. W. Rademaker (contactpersoon) 0182 – 63 51 53