Historie

Voor het ontstaan van de gemeente hebben we geput uit de scriptie van mevr. I.N. Voorthuijzen – den Dekker. De (schriftelijke) bronnen waar zij de beschikking overhad, worden door sommigen onder ons, vanuit mondelinge overlevering, niet geheel ondersteund. Maar helaas is er geen materiaal beschikbaar over de vroege periode waarvan duidelijk vastgesteld kan worden dat ze onpartijdig en naar waarheid is.

Bij het 125 jaar (voort)bestaan van onze gemeente wordt een bescheiden herdenkingsbundel uitgegeven, rijk voorzien van (oude) foto`s, en met onder andere informatie over de kerkhistorie van Waddinxveen, onze gemeente aan de Dorpstraat, de predikanten die hebben voorgegaan en het kerkgebouw. Wanneer u de herdenkingsbundel ‘Afgezonderd aan de Dorpstraat. 125 jaar kerkelijk leven in de Waddinxveense Dorpstraat’ wilt aanschaffen dan kunt u contact opnemen met de kerkenraad. De bundel is ongeveer 150 pagina’s (kosten, exclusief verzendkosten, € 13,50).

De Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen ‘Dorpstraat’ is in 2008 ontstaan en is een voorzetting van de eerdere zelfstandige Christelijke Afgescheiden Gemeente. De Christelijke Afgescheiden Gemeente te Waddinxveen bestaat sinds 1892 en werd de onder andere gediend door de predikanten A.P. Verloop, N. van der Want en J. G. van Tilburg. Laatstgenoemde dient de gemeente sinds 1997. De gemeente komt sinds 1894 bijeen in het kerkgebouw aan de Dorpstraat in Waddinxveen. Per 1 januari 2008 maakt deze gemeente onderdeel uit van de landelijke Hersteld Hervormde Kerk.

 

Historie Gemeente

Wilt u meer lezen over de ontstaansgeschiedenis van de Christelijke Afgescheiden Gemeente en de predikanten die daarin hebben voorgegaan dan u hier klikken.

 

Ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk.

Per 1 mei 2004 is de (landelijke) Hersteld Hervormde Kerk. Diverse hervormde gemeenten, ambtsdragers en gemeenteleden die in geweten niet mee konden richting de Protestantse Kerk in Nederland bleven op 1 mei 2004 in veel gevallen achter. Zij konden niet mee met een nog meer pluriforme kerk met niet-reformatorische belijdenisgeschriften. Als gevolg daarvan hebben zij zich verenigd in de Hersteld Hervormde Kerk.

 

Overgang naar de Hersteld Hervormde Kerk.

De Christelijke Afgescheiden Gemeente heeft een einddatum. De (ontstaans)geschiedenis en meer informatie over de predikanten die in het verleden de gemeente hebben gediend leest u hier.

 

Kerkgebouw

Zaalkerkje uit 1894 naar ontwerp van architect Verbrugge, gebouwd voor de tot 2008 geheel zelfstandige Christelijke Afgescheiden Gemeente. Gaaf bewaarde inrichting uit de bouwtijd. Orgel met één manuaal en vrij pedaal, in 1870 gebouwd door Lohman & Schaaffelt (Leiden).