Privacy-statement

 

Privacy-statement HHG Waddinxveen Dorpstraat

Via website http://www.hhgwaddinxveendorpstraat.nl wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen Dorpstraat hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

 

Doel van verwerking

Als plaatselijk gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten et cetera.

 

Privacy

Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op  de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam @hhgwaddinxveendorpstraat.nl

2018 zien wij echter nog als een jaar waarin allerlei (e-mailadres)wijzigingen moeten worden doorgevoerd waardoor nog niet geheel voldaan wordt aan ons lokaal kerkelijk privacy beleid.

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden in heel beperkte mate gebruikt en alleen na toestemming van de direct betrokkenen.. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

 

Bezwaar

Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto of andere naar uw mening onterechte en/of ongewenste persoonsinformatie op onze website (waarop u zichtbaar bent of als uw gegevens vermeld staan), dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de scriba C. Rademaker (scriba@hhgwaddinxveendorpstraat.nl). De betreffende foto en/of  informatie zullen wij controleren en wanneer het strijdig is met ons beleid ook  zo spoedig mogelijk worden verwijderd van onze website.

 

Gebruik persoonsgegevens

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contactpersoon AVG, diaken H. Rademaker (diaconie@hhgwaddinxveendorpstraat.nl).

 

Verzamelen persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

 

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

 

Uitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden live uitgezonden en opgeslagen. De beschikbaarheid hiervan blijft ongewijzigd.