Algemene informatie

Kerkgebouw

Hersteld Hervormde Gemeente “Dorpstraat”
Dorpstraat 3
2742 AH Waddinxveen
0182 – 60 09 88 (consistoriekamer)

 

Kerkdiensten

Zon- en eerste feestdagen 9:30 en 16:30 uur
Goede vrijdag, Bid- en dankdag 9:30 en 19:00 uur
Nieuwjaars- en Hemelvaartsdag 9:30 uur
Oudejaarsdag 19:00 uur
Woensdagavonddienst 19:30 uur

Uitgangspunt zijn de bovenstaande tijden. Vanwege de beschikbaarheid van voorgangers moet wel eens van deze tijden worden afgeweken. De diensten worden in de kerkbode vermeld en ook op de websites van het RD en van de Hersteld Hervormde Kerk onder ‘kerkdiensten’. Verder worden ze bekend gemaakt in de afkondigingen. Plaatselijk worden de kerkdiensten aangekondigd in het Hart van Holland.

Enkele malen per jaar wordt een bidstond voor de bekering der Joden gehouden. In deze diensten gaan meerdere predikanten voor.

 

Kerktelefoon

De kerkdiensten en andere gemeentelijke bijeenkomsten worden direct uitgezonden via de kerktelefoon. Hiervoor zijn ontvangers beschikbaar. De kosten hiervan zijn in beginsel € 100,= per jaar. Deze ontvangers worden uitgeleend aan die personen (leden en doopleden) die langdurig of tijdelijk niet in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen.

CD’s

De kerkdiensten worden opgenomen en zijn desgewenst op een cd beschikbaar. Zo’n cd kunt u voor bestellen bij familie C.P.W. van den Berg, tel. 0182-612763 of per email (peter-evelinevandenberg@kliksafe.nl). De kosten bedragen € 3,50 per cd, contant te voldoen. Levertijd in overleg.

Punt van orde kerkelijke bijeenkomsten

Wij vragen u, ook uw kinderen, vriendelijk maar dringend eerbaarheid en uiterlijke gepastheid, wanneer u het huis Gods betreedt voor kerkgang, catechetisch- of zondagsschoolonderwijs, club of jeugdvereniging. Het is bij ons gebruikelijk dat tijdens de kerkdiensten vrouwen en meisjes een ‘hoofddeksel’ (bijvoorbeeld een hoedje) op hebben.