Kerkvoogdij

De zorg voor het financieel en materieel welzijn van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan de kerkvoogdij.

De kerkvoogdij draagt onder andere zorg voor:

  • De kerkelijke gebouwen en het gebruik daarvan;
  • Het uitbetalen van de predikantstraktementen en vergoeding voor gastpredikanten;
  • Kerktelefonie;
  • FinanciĆ«le administratie
  • Geldwerving (collecten, vrijwillige bijdrage, acties, etc.)

Het rekeningnummer van de Kerkvoogdij is:
NL74 RABO 0386 8394 76
t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Dorpstraat


2022 – ANBI-transparantiegegevens Kerkvoogdij