Kerkvoogdij

De zorg voor het financieel en materieel welzijn van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan de kerkvoogdij.

De kerkvoogdij draagt onder andere zorg voor:

  • De kerkelijke gebouwen en het gebruik daarvan;
  • Het uitbetalen van de predikantstraktementen en vergoeding voor gastpredikanten;
  • Kerktelefonie;
  • Financiële administratie
  • Geldwerving (collecten, vrijwillige bijdrage, acties, etc.)

De kerkvoogdij bestaat op dit moment uit de volgende personen:

 

De kerkvoogdij bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Voorzitter C. Rademaker 0182 – 63 83 64
Secretaris C.P.W. van den Berg 0182 – 61 27 63
Penningmeester W. Slappendel 0182 – 60 48 31
2e penningmeester R.A. de Rooij 0182 – 61 43 00
Lid Vacature
Lid Vacature

2018 – ANBI-transparantiegegevens Kerkvoogdij